تبلیغات
♫ احساسی ♫
عشق یعنی
عشق یعنی:

دختر از روی ناراحتیو قصه

با مشتای ظریفش

رو سینه ی پسر بکوبه

بعد

پسره اروم بغلش کنه دستاشو ببوسه و بگه

نزن توله دستا خودت درد میگیره