حس قشنگ

احساس قشنگیه

بدونی یکی

دوست داره

بدونی یکی

دلش برات تنگ میشه

اما قشنگ ترین احساس

وقتیه که بدونی

هیچ وقت

فراموش نمیکنه