جای شلوغ
aks asheghaneh (4)

دوس دارم ببرمت یه جای شلوغ ,خیلی شلوغ ,وایستم اون وسط نگات کنم!بگم اینارو میبینی؟بگی آره!بگم تو هیاهوی همه این آدما ,بازم من چشمام فقط دنبال تو میگرده ,


دلم برای تو تنگ میشه… ♥♥صداهاشونو می شنوی؟بگی آره!


بگم تو اوج همین صداها دلم دنبال صدای تو میگرده… ♥♥بگم حالا چشماتو ببند ,بگو چه حسی داری!بگی انگار گم شدم بین یه عالمه غریبه ,


بگم اگه نباشی گم میشم بین یه دنیا غریبه ….. ♥♥